Disclaimer

 

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.hamsajudaicagiftshop bezoekt.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden:

Hamsa - judaicagiftshop.com kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken: 1a Het verwerken van de bestelling. 1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan WebsiteSupporters.com denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden:

Gegevens die door de klant aan Hamsajudaicagiftshop.com zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging: De gegevens die de klant aan Hamsa - judaicagiftshop.com verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens:

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Hamsa - judaicagiftshop.com kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Hamsa - judaicagiftshop.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

}